BỘ ACTION MÀU CHO PHOTOSHOP TRỊ GIÁ 250 USD - New Photoshop Actions Bundle 2018 - Hoàng 1080

Breaking

Tìm kiếm

Saturday, May 9, 2020

BỘ ACTION MÀU CHO PHOTOSHOP TRỊ GIÁ 250 USD - New Photoshop Actions Bundle 2018

 BỘ ACTION MÀU CHO PHOTOSHOP 

TRỊ GIÁ 250 USD


| Pro Photoshop Actions Bundle by Presetrain Co. |


Hướng Dẫn sử dụng 

Phương pháp 1 (đơn giản)

1. Nhấp đúp vào tệp .atn của Action

2. Action  của bạn sẽ được tự động tải vào Bảng điều khiển Action Photoshop.


Cách 2


 • 1. Mở Photoshop và nhấp vào nút menu Bảng điều khiển Action  nằm ở phía trên bên phải của Bảng điều khiểnAction. Chọn Action tải trọng trực tiếp.
 • 2. Chọn (các) tệp .atn từ vị trí mà bạn đã giải nén arhive của mình.
 • 3. Lặp lại cho (các) tệp .atn khác khi cần thiết (nếu Action đi kèm theo gói).
 • 4. (Các) Action của bạn nên được tải vào Bảng điều khiển Action Photoshop.


Hướng dẫn sử dụng:


Ngày mai • 1. Mở hình ảnh của bạn (JPEG hoặc chuyển đổi RAW được hỗ trợ).
 • 2. Đảm bảo nó được làm phẳng (không có lớp, để tránh nhầm lẫn) và ở chế độ RGB.
 • 3. Vui lòng xem xét chỉnh sửa hình ảnh (loại bỏ lỗi và thực hiện các chỉnh sửa kỹ thuật khác) trước khi áp dụng Action 
 • 4. Chọn Action của bạn bằng cách nhấp vào nó và nhấn nút Play (mũi tên nhỏ) ở dưới cùng của bảng Action 
 • 5. Bạn đã hoàn tất! Một lớp kết quả mới được tạo ra trên hình ảnh ban đầu của bạn. Bạn cũng có thể điều chỉnh cường độ của hiệu ứng bằng cách thay đổi Độ mờ của lớp hoặc Chế độ lớp.


Installation Guide:
______________________________Method 1 (simple) • 1. Double-click the .atn file of the action.
 • 2. Your action should be loaded into the Photoshop Actions Panel automatically.Method 2


 • 1. Open Photoshop and click on the Actions Panel menu button located in the top-right of the Actions Panel. Select “Load Actions”.
 • 2. Select the .atn file(s) from location where you unpacked your arhive to.
 • 3. Repeat for other .atn file(s) when necessary (if actions come in a bundle).
 • 4. Your action(s) should be loaded into the Photoshop Actions Panel. • Usage Guide:ACTION MÀU CHO PHOTOSHOP

______________________________


 • 1. Open you image (JPEG or converted RAW supported).
 • 2. Make sure it is flattened (no layers, to avoid confusion) and in RGB mode.
 • 3. Please consider retouching image (removing defects and making other technical corrections) before applying the action. 
 • 4. Select your action by clicking on it and press Play button (little arrow) on the bottom of the Actions panel.
 • 5. You're done! A new resulting layer is created above your original image. You can also adjust the intensity of the effect by changing Layer Opacity or Layer Mode.


Have fun!
Please feel free to contact me for questions and custom orders:
info@alexander-kuzmin.com

https://creativemarket.com/kuzmin
2016 | Presetrain Co. | Alexander Kuzmin Photography


Hướng Dẫn Sử dụng 
DOWNLOAD
LINK 1

No comments:

Post a Comment

Popular Posts