17 LUTs phim dành cho Adobe Premiere , VisionColor, Cineplus, ColorGHear, SpeedLooks, Andy600 - Hoàng 1080

Breaking

Tìm kiếm

Tuesday, May 5, 2020

17 LUTs phim dành cho Adobe Premiere , VisionColor, Cineplus, ColorGHear, SpeedLooks, Andy600


 17 LUTs phim dành cho  Adobe Premiere ,  VisionColor, Cineplus, ColorGHear, SpeedLooks, Andy600Giới Thiệu  17 LUTs

Gói bộ sưu tập 17 LUT dành cho Trình chỉnh sửa video bao gồm: VisionColor, Cineplus, ColorGHear, Màu riêng biệt, SpeedLooks, Andy600 và nhiều hơn nữa .

Danh sách màu  17 LUTs Màu đẹp


01: VisionColor - ImpulZ Ultimate (1926 Luts)
02: VisionColor OSIRIS (9Luts)
03: VisionColor M31 Lut (Rạp chiếu phim LUT)
04: KinoLUT của Cineplus (45 luts)
05: mô phỏng in phim (12 luts)
06: ColorGHear luts)
07: Các màu riêng biệt (7Luts)
08: SpeedLooks (25Luts)
09: Desaturate (8 luts)
10: Andy600 (4 Luts)
11: BONSAI 3D LOG LUT'S (9Luts cho BLACK MAGIC)
12: Blockbuster mùa hè (2 luts cho BLACK MAGIC )
13: VisionT (2 Luts)
14: XIX (9 luts)
15: LUT cho BMPCC (13 Luts)
16: LUTBuddy-Canon-LUTs (13Luts)
17: Neumann Films The Blockbuster LUTs
(10LUT)

Ai sài Premiere thì vào link này bấm vào phút 7:26


DOWNLOAD

LINK 1  :   DOWNLOAD

No comments:

Post a Comment

Popular Posts