So sánh 12 Dịch vụ lưu trữ website tốt nhất hiện nay - Hoàng 1080

Breaking

Tìm kiếm

Friday, June 7, 2019

So sánh 12 Dịch vụ lưu trữ website tốt nhất hiện nay

So sánh xếp hạng 12 Dịch vụ lưu trữ trên website tốt nhất hiện nay


A. Dịch vụ lưu trữ

Xin chào ngày nay việc lưu trữ dữ liệu online trở nên phổ biến, công việc bạn sẽ trở nên dễ dàng , tiện lợi hơn với việc lưu trữ online . 
Với cái việc trước đây mỗi khi các bạn làm việc nhà mà muốn mang lên công ty thì cần phải copy vào USB mang lên công ty ,hoặc phải mang laptop đi lên đi xuống  là chuyện bình thường , chưa tính đến việc bạn nào bị hư ổ cứng thì coi như tất cả dữ liệu của bạn như mất hết . 


B. Yếu tố quan trọng dịch vụ lưu trữ

Cho nên hôm nay mình xin phép so sánh và xếp hạng 12 dịch vụ lưu trữ trên website tốt nhất hiện nay . 
Thì để so sánh 12 dịch vụ lưu trữ này . Mình sẽ tính điểm những yếu tố quan trọng sau đây. 

1 Dung Lượng lưu trữ
2 Thời Gian lưu trữ 
3 Tiện lợi
4 Tốc độ tải lên và  tải xuống (upload và download)


C. 12 Dịch vụ lưu trữ miễn phí phổ biến 

Hiện nay có nhiều dịch vụ website cho các lưu trữ  dữ liệu miễn phí online. Ví dụ như

 1. Mediafire : 80 GB miễn phí
 2. Fshare :  50 GB miễn phí
 3. Google Drive : 15 GB miễn phí
 4. OneDrive : 10 GB miễn phí
 5. Fsend :  20 GB miễn phí , thời gian 10 ngày là xóa
 6. Mega : 50 GB miễn phí
 7. PC Cloud :10 GB miễn phí
 8. Box : 10 GB miễn phí
 9. HiDrive : 5 GB miễn phí
 10. flipdrive :  10 GB miễn phí
 11. FilePW : 1000 GB miễn phí
 12. 4Share.vn : 50GB miễn phí
 13. 4share.com : 100 GB miễn phí

D. Xếp hạng Dịch vụ

6 One Drive, PC Cloud, Box, HiDrive, flipdrive

1 Dung Lượng Miễn Phí  : 10 GB
2 Thời Gian lưu trữ  : 30 ngày nếu không có lượt download 
3 Tiện lợi :1 click chuột (không quảng cáo)4 Tốc độ tải lên và  tải xuống : bị giới hạn chậm
Đánh giá 1/4 điểm


5 Fshare , 4Share ,Mega

1 Dung Lượng Miễn Phí  : 50 GB
2 Thời Gian lưu trữ  : sau 30 ngày nếu không có lượt download 3 Tiện lợi :2 click chuột (60 giây quảng cáo)4 Tốc độ tải lên và  tải xuống : bị giới hạn chậm
Đánh giá 1/4 điểm


4 Mediafire  

1 Dung Lượng Miễn Phí  : 80 GB
2 Thời Gian lưu trữ  : sau 6 tháng nếu không có lượt download
3 Tiện lợi :1 click chuột (không có quảng cáo)
4 Tốc độ tải lên và  tải xuống Không giới hạn 
Đánh giá 3/4 điểm


3 Fsend 

1 Dung Lượng Miễn Phí  : 20 GB
2 Thời Gian lưu trữ  : 10 ngày sẽ tự xóa
3 Tiện lợi :1 click chuột (không quảng cáo)4 Tốc độ tải lên và  tải xuống : không giới hạn
Đánh giá 3/4 điểm2 FilePW 
1 Dung Lượng Miễn Phí  : 1000 GB
2 Thời Gian lưu trữ  : Không giới hạn
3 Tiện lợi :1 click chuột ( 15 giây quảng cao)4 Tốc độ tải lên và  tải xuống : không giới hạn
Đánh giá 3/4 điểm


1 Google Drive

1 Dung Lượng Miễn Phí  : 15 GB
2 Thời Gian lưu trữ  : Không thời hạn
3 Tiện lợi :1 click chuột (không quảng cáo)4 Tốc độ tải lên và  tải xuống : không giới hạn
Đánh giá 4/4 điểm

No comments:

Post a Comment

Popular Posts