Plugin Photoshop Delicious Retouch Panel 5.0 Full – Việt Hóa FIX - Hoàng 1080

Breaking

Tìm kiếm

Tuesday, June 4, 2019

Plugin Photoshop Delicious Retouch Panel 5.0 Full – Việt Hóa FIX

Plugin Photoshop Delicious Retouch Panel 5.0 Full – Việt Hóa

Delicious Retouch Panel 

là một plugin photoshop giúp bạn dễ dàng chỉnh sửa chân dung với rất nhiều tính năng mạnh mẽ giúp cho việc chỉnh sửa chân dung nhanh hơn, tốt hơn và tiết kiệm thời gian.
Đây là bản cập nhật lớn với nhiều tính năng và đã được Việt Hóa các chức năng chính để người dùng dễ dàng sử dụng hơn.
Plugin Photoshop Delicious Retouch
Plugin Photoshop Delicious Retouch 

Link Download 

Filename: Delicious_Retouch_5_0_for.rar   Size: 11.7 MB

No comments:

Post a Comment

Popular Posts