Hiệu ứng nền xanh đăng ký Youtube (P2) - Hoàng 1080

Breaking

Tìm kiếm

Saturday, June 1, 2019

Hiệu ứng nền xanh đăng ký Youtube (P2)

Hiệu ứng nền xanh đăng ký Youtube (P2)

Hiệu ứng nền xanh đăng ký Youtube
Hiệu ứng nền xanh đăng ký Youtube 


Đăng ký Youtube

Việc nhắc nhở người xem video trên kênh Youtube hãy đăng ký kênh là việc rất quan trọng vì thế bạn hãy áp dụng các hiệu ứng dưới đây vào video .

Hiệu ứng nền xanh là các hiệu ứng bạn có thể áp dụng vào các video của bạn bằng cách loại bỏ các nền xanh , bạn sẽ có được những video tuyệt vời. 
Trong bài này mình sẻ chia sẻ một số hiệu ứng mà các bạn có thể cần tới, mình đã loại bỏ nền xanh tạo thành file MOV bạn có thể download và sử dụng hoàn toàn miễn phí.Download Green Screen Subscribe Button P2 l Hiệu ứng nền xanh Nút đăng ký Youtube


Download hiệu ứng nút đăng ký


Cách Download File cực nhanh hơn cả Fshare và Mediafire 
Filename: Animated_Subscribe__on_SmartPhone__1.mov   Size: 118.8 MB
Filename: Animated_Subscribe__on_SmartPhone__2.mov   Size: 263.3 MB
Filename: Animated_Subscribe__on_SmartPhone__3.mov   Size: 119.2 MB
Filename: Animated_Subscribe__on_Sound_1.mov   Size: 22.0 MB
Filename: Animated_Subscribe__on_Sound_2.mov   Size: 176.7 MB
Filename: Animated_Subscribe__on_Sound_3.mov   Size: 53.8 MB
Filename: Animated_Subscribe__on_Sound_4.mov   Size: 83.3 MB
Filename: Animated_Subscribe__on_Sound_5.mov   Size: 7.6 MB
Filename: Animated_Subscribe__on_Sound_5a.mov   Size: 8.1 MB
Filename: Animated_Subscribe__on_Sound_6.mov   Size: 44.8 MB
Filename: Animated_Subscribe__on_Sound_7.mov   Size: 41.6 MB
Filename: Animated_Subscribe__on_Sound_8.mov   Size: 240.6 MB
Filename: Animated_Subscribe__on_Sound_9.mov   Size: 39.7 MB
Filename: Animated_Subscribe__on_Sound_10.mov   Size: 147.7 MB
Filename: Animated_Subscribe__on_Sound_11.mov   Size: 33.0 MB
Filename: Animated_Subscribe__on_Sound_12.mov   Size: 42.7 MB
Filename: Animated_Subscribe__on_Sound_13.mov   Size: 43.1 MB
Filename: Animated_Subscribe__on_Sound_14.mov   Size: 34.8 MB
Filename: Animated_Subscribe__on_Sound_15.mov   Size: 47.0 MB
Filename: Animated_Subscribe__on_Sound_16.mov   Size: 30.6 MB
Filename: Animated_Subscribe__on_Sound_17.mov   Size: 37.2 MB
Filename: Animated_Subscribe__on_Sound_18.mov   Size: 30.1 MB
Filename: Animated_Subscribe__on_Sound_19.mov   Size: 44.4 MB
Filename: Animated_Subscribe__on_Sound_20.mov   Size: 93.2 MB
Filename: Animated_Subscribe__on_Sound_21.mov   Size: 74.3 MB

Link Download Quicktime  Support file MOV : DownLoad 
(phần mềm hổ trợ đọc file QuickTime)
www.H1080.net-Animated_Subscribe__on_19.mov102.0 MB2019-05-3145
www.H1080.net-Animated_Subscribe__on_18.mov35.1 MB2019-05-3121
www.H1080.net-Animated_Subscribe__on_17a.mov72.7 MB2019-05-3128
www.H1080.net-Animated_Subscribe__on_17.mov57.1 MB2019-05-3138
www.H1080.net-Animated_Subscribe__on_14.mov38.4 MB2019-05-3131
www.H1080.net-Animated_Subscribe__on_13.mov71.7 MB2019-05-3129
www.H1080.net-Animated_Subscribe__on_11.mov20.1 MB2019-05-3133
www.H1080.net-Animated_Subscribe__on_12.mov106.3 MB2019-05-31112
www.H1080.net-Animated_Subscribe__on_10.mov15.1 MB2019-05-31124
www.H1080.net-Animated_Subscribe__on_8.mov143.5 MB2019-05-3120
www.H1080.net-Animated_Subscribe__on_7.mov140.5 MB2019-05-3126
www.H1080.net_Animated_Subscribe__on_4.mov36.1 MB2019-05-3126
www.H1080.net_Animated_Subscribe__on_3.mov62.9 MB2019-05-3130
www.H1080.net_Animated_Subscribe__on_2.mov35.8 MB2019-05-3138
www.H1080.net_Animated_Subscribe__on_1.mov68.0 MB2019-05-31108


No comments:

Post a Comment

Popular Posts