Nội Dung Bao gồm Bản quyền trên youtube là gì ? Cách sử lý ? - Hoàng 1080

Breaking

Tìm kiếm

Sunday, April 14, 2019

Nội Dung Bao gồm Bản quyền trên youtube là gì ? Cách sử lý ?Cảnh báo bản Quyền

Cách xứ lý khi bí dính gậy Cảnh báo bản quyền YouTube 

Content Bản quyền là gì ?

Content Bản quyền là nội dung video đã được người khác đăng ký content ID với Youtube , khi đăng lên bạn sẻ nhận được  mail và được cảnh báo bản quyền dưới video như sau.

  • Bao Gồm có nội dung bản quyền
  • Video bị Chăn một số quốc gia 
  • Video bị Chắn trên toàn thế giới
Để xem kênh bạn có bị dinh bản quyền không ? bạn vào trình quản lý kênh vào phần trạng thái kênh. Nếu bị giống như hình là bị dính bản quyền.
kenh bi dinh ban quyen
Trạng thái kênh bị dính bản quyền.

1 Bao Gồm video có bản quyền  

Khi bạn nhận thông báo này  bạn không cần làm gì hết  , sẻ có quảng cáo chạy trên video và doanh thu chuyển về cho chủ sở hữu .
Bao Gồm có nội dung bản quyền ? Cách xử lý
Bao Gồm video có bản quyền  


Cách xử lý 


  • Bạn có thể liên hệ vế chủ video xin phép được chia sẻ doanh thu với họ , 
  • Bạn có thể xóa đi mix nó lại với sự sáng tạo của bạn đúng bản quyền youtube .  
  • xóa toàn bộ đăng nội dung bạn tự làm lên .

Video bị Chăn một số quốc gia 

Khi bạn nhận thông báo này tức số quốc gia bị chặn  nhưng ở Việt Nam vẩn có thể coi được . 
Trường hợp này không thể chia sẻ doanh thu . Bạn phải là công ty đăng ký quyền sử dụng  mới được phép sử dụng  .


Video bị Chăn một số quốc gia  ? Cách xử lý
Video bị Chăn một số quốc gia 

Cách xử lý : 


  1. Bạn nên xóa hết video  
  2. Vẫn có thể kéo view kéo sub  , sau một thời gian nên xóa  

Video bị Chăn toàn thế giới   ? Cách xử lý 

Video bị Chăn toàn thế giới   ? Cách xử lý
Chặn trên toàn thế giới


Video bị chặn trên toàn thế giới khi bạn nhận thông báo này thì không có 1 ai có thể xem video của bạn được  , sau vài ngày có thể sẽ bị xóa , tiếp theo bạn có thể nhận cảnh cáo bản quyền nếu không xóa kịp . 

Cách xử lý  : Xóa ngay khi phát hiện video bị chặn trên toàn thế giới 


No comments:

Post a Comment

Popular Posts