Hot Logo Intro - After Effects Project Files By H1080 - Hoàng 1080

Breaking

Tìm kiếm

Monday, April 20, 2020

Hot Logo Intro - After Effects Project Files By H1080

Hot Logo Intro -  After Effects Project Files By H1080

Hot Logo Intro -  After Effects Project Files By H1080
Hot Logo Intro -  After Effects Project Files By H1080
Giới Thiệu Hot Logo Intro

Bạn có thể sử dụng After Effects Project Files này cùng nhiều phiên bản của after effect như CC 2018, CC 2017, CC 2016, CC 2015, CC 2014, CC, CS6 . 

Phải có plugin : 


Kích cở video khi xuất là 1920x1080 , với dung lượng là 42M

Template Hot Logo Intro 

Hot Logo Intro -  After Effects Project Files By H1080
Matching action-packed, mysterious movie trailers, with the red tones of lava, Intro Logo Hot is a favorite among filmmakers

Phù hợp với các đoạn trailer phim hành động , bí hiểm , với tông màu đỏ của nham thạch , Intro Logo Hot rất được các nhà làm phim yêu thích 

WATCH INTRO LOGO (XEM THƯ VIDEO TẠI ĐÂY )
DOWNLOAD Hot Logo Intro -  After Effects Project Files


No comments:

Post a Comment

Popular Posts