Hiệu ứng làm phim anime RTFX Generator [1000 FX elements] Free Download Google Drive - Hoàng 1080

Breaking

Tìm kiếm

Sunday, April 26, 2020

Hiệu ứng làm phim anime RTFX Generator [1000 FX elements] Free Download Google Drive

RTFX Generator [1000 FX elements]RTFX

RTFX GENERATOR [1000 FX ELEMENTS]

Đây là một bộ công cụ để các nhà phát triển trò chơi và nhà thiết kế chuyển động làm việc với hiệu ứng hoạt hình Anime FX vẽ tay được hàng ngàn khách hàng trên khắp thế giới sử dụng, bao gồm các nhà phát triển trò chơi và phương tiện kỹ thuật số lớn. Bạn có thể tạo ra kết quả chất lượng chuyên nghiệp nhanh chóng và dễ dàng. Dù bạn mong muốn! Trò chơi video, phim, video clip, video YouTube, Instagram hoặc những gì có bạn.
Anime RTFX Generator Sản phẩm được thiết kế cho Adobe After Effects, nhưng bạn có thể sử dụng các clip được kết xuất sẵn với tất cả các công cụ chỉnh sửa phi tuyến tính hỗ trợ các chương trình mờ và tổng hợp như Adobe Premier Pro, After Effects, Photoshop, Sony Vegas, Final Cut, Edius, v.v.
Hiệu ứng làm phim anime RTFX Generator sử dụng rất đơn giản
This is a set of instruments for game developers and motion designers to work with hand-drawn FX-animations which is used by thousands of customers around the world including major game and digital media developers. You can create professional quality results fast and easy. Whatever you desire! Video games, movies, video clips, YouTube videos, Instagram or what have you.
The product is designed for Adobe After Effects, but you can use pre-rendered clips with all non-linear editing tools support mattes and compositing programs like Adobe Premier Pro, After Effects, Photoshop, Sony Vegas, Final Cut, Edius etc. RTFX
RTFX RTFX RTFX

FEATURES


 • RTFX extension for Mac OS and Windows(CC2015.3+):


 • Over 800 elements (AE CS6+)


 • 60 typography elements


 • Pre-rendered clips(MOV + Alpha)


 • Resizable compositions


 • Video tutorials


 • 24-30 frames per second


 • 200 Sound FX elements

 • LOGO REVEALS

     RTFX 

    

  FX ELEMENTS

  COMIC RTFX
  EXPLOSION 
  FIRE    RTFX
  ENERGY   RTFX 

  BACKGROUNDS

  Hướng Dẫn Cách Cài Đặt 

  4. How To Download  After Effect  template


  No comments:

  Post a Comment

  Popular Posts