Phân biệt các kiểu nội dung trên youtube - Hoàng 1080

Breaking

Tìm kiếm

Monday, April 8, 2019

Phân biệt các kiểu nội dung trên youtubeCác kiểu nội dung phổ biến trên youtube

A. Nội Dung Youtube là gì ? 

Nội dung youtube người làm  hay gọi là content . Nội dung tự làm bao nhiêu phần % ,  thì phần % duyệt kiếm tiền dẻ được bao nhiêu . Content 100% thì khả năng duyệt 100% (Ngoại trừ vi phạm nguyên tắc cộng đồng)


B. Có 5 kiểu content trên youtube

  • Nội dung tự làm , content 100%.
  • Nội dung sáng tạo content 90% .
  • Nội dung vay mượn content 50% v
  • Nội dung sử dụng lại , content reup  .
  • Nội dung của người khách , content bản quyền.

Bạn xem chi tiết hơn tại đây
content 100% là gì ?
content 90% là gì ?
content 50% là gì ?
content Reup là gì ?
content bản quyền là gì ?
content của network là gì

C. Hiểu Đơn Giản.

Nội dung tự làm , content 100%.


Content 100% là nội dung từ làm từ thiết kế hình ảnh , âm thanh , video tư quay đúng 100% của bạn tạo ra không vay mượn bất cứ thứ gì .

Nội dung sáng tạo trên nội dung khác , content 90%.

Content 90% là nội dung từ làm từ hình ảnh , âm thanh , video tự quay nhưng bạn có mượn nhạc NCS ,  đoạn phim ngắn mượn vấn đề gì đó nhưng rất ít.

Nội dung vay mượn , content 50%.

Content 50% là nội dung bạn tự làm nhưng vay mượn hình ảnh  , phim , video , âm nhạc  .

Nội dung đăng lại , content Reup.

Content Reup là nội dung bạn đăng lại của người khác  ,Tự làm 50% cắt ghép + 50% mượn của người khác . Hoặc có một số nguồn họ cho bạn đăng lại video của họ và chia sẻ doanh thu quảng cáo .

Nguồn video bạn được phép reup (bấm vào đây xem nha

Nội dung bản quyền , content Reup.

Content bản quyền  là nội dung do người khác tạo ra bạn được quyền sử dụng nội dung đó , nhưng bạn không được kiếm tiền trên đó .


Nội dung Network quản lý 

Content Network là nội dung do Công ty Network phát triển Hoặc bạn là người tham gia Network đó được quyền sử dụng tài nguyên của network đó và chia sẻ doanh thu .

Bạn có thể xem chi tiết tại đây .No comments:

Post a Comment

Popular Posts